Retourbeleid & Verzendbeleid

Verzendbeleid

  1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal Cooldownairco.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
  2. Cooldownairco.nl erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
  3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal Cooldownairco.nl zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele retourzending voor rekening van Cooldownairco.nl komen.
  4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij Cooldownairco.nl
  5. Het adres dat de consument aan Cooldownairco.nl heeft mede gedeeld geldt als plaats van levering.
  6. Cooldownairco.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  7. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal Cooldownairco.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen

Garantie en retour

Alle producten op CooldownAirco.nl worden geleverd met product garantie. Blijkt een product niet goed te zijn geproduceerd dan heb je recht op product garantie. Als na aankoop blijkt dat er iets niet klopt of er is schade aan het artikel, neem dan direct doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het artikel contact op via de mail: info@cooldownairco.nl. Probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven en stuur ook altijd een foto mee. Wij streven ernaar binnen 48 uur contact met u op te nemen. Als het om een gegronde klacht gaat, zullen wij het artikel repareren, vervangen of een andere oplossing bieden.

Wij proberen uw klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Garantie airconditioning

Indien u uw airconditioning via Cooldownairco.nl gekocht heeft, kunnen wij u de volgende garantie bieden:

Wanneer uw airconditioning door ons is geïnstalleerd en/of in bedrijf is gesteld, kunnen wij u 2 jaar product garantie geven (exclusief reisuren), mits u het onderhoud minimaal 1 x per jaar door Cooldown Klimaattechniek of een F-gassen gecertificeerd installateur heeft laten uitvoeren.

Indien u uw airconditioning niet door ons is geïnstalleerd of in bedrijf gesteld, dan kunnen wij u 1 jaar product garantie geven (exclusief arbeid- en reisuren) mits de airconditioning aantoonbaar door een F-gassen gecertificeerd installateur in bedrijf is gesteld.

Uitleg Herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd van 14 dagen heeft u als consument het recht om het artikel te beoordelen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat u als consument het artikel mag uitpakken zoals u dat ook in de winkel zou mogen.

Retourneren/ruilen

Bij CooldownAirco.nl kunt u een artikel binnen 14 dagen ruilen of retourneren na het afhalen of na de levering van de door u bestelde artikelen. Neem voor retournering telefonisch of via email contact op met CooldownAirco.nl. De contactgegevens vindt u op de factuur of op onze website. Het artikel dient u dan binnen 14 dagen na de melding retour te sturen. Voorwaarde is dat de verpakking van het artikel compleet en onbeschadigd is (indien redelijkerwijs mogelijk) en het product onbeschadigd. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden en het juiste artikel heeft ontvangen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het artikel in de originele staat en verpakking aan CooldownAirco.nl retourneren, conform de door CooldownAirco.nl verstrekte instructies. U krijgt het volledige bedrag exclusief de kosten voor retour zenden uiterlijk binnen 30 dagen retour.